top of page

הוצאה לפועל, פירוקים ופשיטות רגל

משרד עורכי דין לוסקי יסעור קליר עוסק בייצוג חייבים וזוכים בלשכת ההוצאה לפועל, וכן מייצג בהליכי פירוק ופשיטת רגל.

זוכים

משרדנו מטפל בגביית חובות עבור לקוחותינו, הן חובות שנובעים מפסקי דין, משיקים ושטרות והן תובענות על סכום קצוב אותן ניתן להגיש ישירות ללשכות ההוצאה לפעול.

הגבייה נעשית הן באמצעות "גבייה לבנה" ע"י צוות המשרד המיומן והן באמצעות לשכות ההוצאה לפועל.

עם קבלת החוב לגבייה, אנו נבחן ונתאים את דרך הטיפול וסוג ההליך המתאים והטוב ביותר לטיפול בחוב. ההחלטה באיזה סוג הליך לנקוט מתקבלת על בסיס נתונים שונים לרבות סכום החוב, אופי החייב והתחזית בנוגע להתפתחות התיק.

 

חייבים

 • משרדנו מעניק שירותים לחייבים בתיק הוצאה לפועל לרבות;

 • עיכוב/ הקפאת הליכים

 • איחוד תיקים

 • חייב מוגבל באמצעים

 •  הגשת התנגדות לביצוע שטר

 •  ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 • ביטול הגבלות בבנק

 • ביטול עיקול

 • ביטול עיקול משכורת

 • ביטול עיכוב יציאה מהארץ

 • טיפול בהשבת רישיון נהיגה

 • הגנה מפני צווי פינוי (משכנתא) וצווי מאסר

 • הפחתת צו תשלומים חודשי

 • מחיקת חובות- הסדרים מול הבנקים ושמיטת חובת

 • פשיטת רגל וליווי עד לקבלת הפטר בהוצאה לפועל

 

משרדנו מעניק ליווי משפטי מקיף להליך פשיטת רגל- מרגע בקשת הנושה/ חייב ועד להפטר מלא, איחוד תיקים, ביטול עיקולים והגבלות.

הבראה ופירוק חברות

משרדנו מייצג חברות בכל הקשור לכינוס נכסים, פירוקים, הקפאת הליכים ותוכניות הבראה.

משרדנו עוסק בליווי משפטי צמוד לשני צדדי המתרס- מצד אחד משרדנו מייצג בקשות נושה לפירוק חברות  ומנגד, משרדנו מלווה בהליכי חדלות פירעון ולקוחות שנקלעו לקשיים.

משרדנו עוסק בהגנה על חייבים ובחילוץ עסקים ממשבר.

 

מחלקה זו מתנהלת ברגישות המתבקשת, תוך שמירה על מקצועיות ושמירת האינטרסים של הלקוח בצורה הטובה ביותר.

ייצוג חייבים וזוכים

bottom of page