top of page

תובענות ייצוגיות והגנת הצרכן

משרדנו מעניק ליווי משפטי לצרכנים אשר נפגעו מעסקים או חברות (הפרה של חוק הגנת הצרכן/ גביית יתר/ הטעייה/ הגבלים עסקיים וכד'), הן באופן פרטני והן באמצעות תובענות ייצוגיות.

בהרבה מהמקרים של פגיעות צרכניות ללקוח, מדובר בנזק קטן יחסית – כזה שלא משתלם לגשת לערכאות משפטיות בגינו- בדיוק לשם כך נועד המנגנון של תובענות ייצוגיות. אם טבעו של הנזק (קטן או גדול) נגרם לקבוצה גדולה ומסוימת של אנשים, ישנה עדיפות לדון בתביעותיהם הקטנות של כל פרט במשותף ובכך לייעל את הדיון בנושא. על מנת להגיש תובענה ייצוגית, מספיק תובע אחד בלבד שנגרם לו הנזק שככל הנראה נגרם גם לאנשים נוספים.

 תביעות אלו מעמידות פעמים רבות את האזרח הקטן מול תאגיד גדול אשר יש לו "סוללת" עורכי דין שמגינה עליו. התביעה בשמם של כל הפרטים שנפגעו, גם אם אינם חלק מעשי בהליך, מאפשרת לקיים משפט הוגן, המחזק את מעמדם של הנפגעים בתור קבוצה מאוחדת ומאפשר מתן פיצוי הולם לכל פרט בקבוצה. התיקים לרוב עוסקים בסכומים מאוד גבוהים (הרבה מאוד נזקים קטנים) ולכן חשוב כי עו"ד המייצג את הקבוצה יהיה בעל נסיון ויכולת לנהל תיק מסוג זה. 

בנוסף, משרדנו מעניק ליווי משפטי הכולל ייצוג חברות הנתבעות בתביעות ייצוגיות בגין הפרה של דיני הצרכנות, טענות בנוגע לחוזים אחידים, הטעייה פרסומית ועוד.

bottom of page