top of page
Job Interview

החל"ת נגמר ופוטרת?
החל"ת נגמר ולא החזירו אותך לעבודה?
האם ערכו לך שימוע ומסרו מכתב פיטורים?
אם פגעו בזכויותך אתה מוזמן ליצור קשר לייעוץ
ללא התחייבות! 

loAsset 1.png
1Asset 10.png

לאחר הכרזת שר האוצר על סיום החל"ת חשוב לנו לעדכן אתכם בנקודות החשובות ביותר שכדאי לשים לב אליהן:

  • החזרה לעבודה הינה לאותו תפקיד שבצעת לפני החל"ת.

  • המעסיק רשאי להציע לך תפקיד אחר ,אולם דבר זה עלול להתפרש כהרעה בתנאי העבודה המזכים להתפטר בדין מפוטר(חשוב להתריע מראש למעסיק על העניין ולתת לו אפשרות לתקן).

  • באם המעסיק בחר שלא להמשיך את ההתקשרות ולפטר אותך, עליו לערוך את הליך הפיטורים כדין ובכלל זאת לערוך שימוע, לתת הודעה מוקדמת, ביצוע גמר חשבון ומתן הודעה למפוטר.

  • חזרתם לעבודה ומרגישים שפגעו בזכויותכם - 
    מוזמנים ליצור עימנו קשר ולקבל ייעוץ ללא התחייבות.

bottom of page